iCare

Thông báo về Quyền riêng tư

Aramark Correctional Services, LLC (“iCare”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Thông báo về Quyền riêng tư này cho bạn biết cách thức và mục đích mà chúng tôi đang thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn (như được định nghĩa ở đây). Chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân và Thông tin Sử dụng của bạn (như được định nghĩa ở đây) sẽ chỉ được sử dụng theo cách tuân thủ Thông báo về Quyền riêng tư này.

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho mọi trang web, ứng dụng di động, danh sách email, thu thập dữ liệu tại chỗ, thông tin chung và Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập và / hoặc sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web của chúng tôi tại www.icaregifts.com và tất cả các trang web của chúng tôi cho từng cơ sở nơi bạn mua quà tặng iCare ("Trang web"). Thông báo về Quyền riêng tư này có hiệu lực bất kể phương pháp thu thập, bao gồm cả việc thu thập thông qua bất kỳ tính năng, sản phẩm, dịch vụ và / hoặc chương trình trực tuyến nào mà chúng tôi cung cấp, bao gồm Trang web của chúng tôi và bất kỳ ứng dụng di động nào (gọi chung là “Đặc tính Web”). Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Đặc tính Web của iCare chứ không áp dụng cho bất kỳ trang web nào của các công ty con của chúng tôi, bao gồm các thông lệ về quyền riêng tư của Aramark và các doanh nghiệp khác của Aramark.

Chúng tôi sẽ xử lý mọi hoạt động thu thập, sử dụng và tiết lộ ngoại tuyến Thông tin Cá nhân của bạn một cách nhất quán với các thông lệ bảo mật trực tuyến của chúng tôi được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ trang web, ứng dụng di động, trang truyền thông xã hội, thông tin chung hoặc Thông tin Cá nhân nào được thu thập và/hoặc sở hữu bởi bất kỳ thực thể nào ngoài chúng tôi. Việc bạn sử dụng Thuộc tính Web cũng chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Điều kiệnCâu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin dưới đây cho các chủ đề sau, được dẫn chiếu theo phần đánh số tương ứng:

 1. Các loại thông tin cá nhân và phi cá nhân mà iCare thu thập.
 2. Cách iCare thu thập thông tin.
 3. Cách iCare sử dụng thông tin thu thập được.
 4. iCare có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân và phi cá nhân với ai.
 5. Những loại quy trình bảo mật nào được áp dụng để bảo vệ thông tin được nhập trực tuyến và lưu giữ thông tin của bạn.
 6. Thực hành của chúng tôi về quyền riêng tư của trẻ em.
 7. Thực hành của chúng tôi về các liên kết đến các trang web khác.
 8. Quyền riêng tư liên quan đến người dùng ở Liên minh Châu Âu.
 9. Cách người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin được cung cấp.
 10. Quyền riêng tư California của bạn
 11. Tín hiệu “Không theo dõi”.
 12. Thông tin liên hệ.


1. Các loại thông tin được thu thập

iCare và bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi thuê với mục đích quản trị, vận hành, lưu trữ, cấu hình, thiết kế, bảo trì và cung cấp hỗ trợ nội bộ cho Thuộc tính Web của chúng tôi có thể thu thập hai loại thông tin khi bạn truy cập Thuộc tính Web: Thông tin Cá nhân và Thông tin Sử dụng.

Thông tin Cá nhân: Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm, trong số những thứ khác, các loại thông tin sau (gọi chung là “Thông tin Cá nhân”):

 • thông tin liên hệ như tên của bạn, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;
 • thông tin tài khoản như mật khẩu và câu hỏi và câu trả lời bảo mật;
 • thông tin nhân khẩu học như giới tính;
 • thông tin về tù nhân như tên và số của tù nhân / người được ủy thác sẽ nhận đơn hàng);
 • thông tin ngân hàng như tài khoản ngân hàng và số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ và địa chỉ thanh toán;
 • sở thích của bạn liên quan đến các lựa chọn được thực hiện để mua hàng; và
 • thông tin khác dành riêng cho bạn.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ bạn khi bạn truy cập Thuộc tính Web của chúng tôi trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Bạn có thể duyệt các Trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tự động thu thập Thông tin Sử dụng khi bạn duyệt các Trang web của chúng tôi.

Thông tin Sử dụng: Các loại thông tin sử dụng mà chúng tôi thu thập có thể chứa thông tin chung về bạn khi bạn truy cập Thuộc tính Web, có thể bao gồm, trong số những thứ khác, các danh mục thông tin sau (gọi chung là “Thông tin Sử dụng”):

 • thông tin thiết bị như địa chỉ Giao thức Internet (hoặc IP) hoặc ID / UDID thiết bị, giao thức và thông tin trình tự;
 • thông tin trình duyệt như ngôn ngữ và loại trình duyệt;
 • yêu cầu hệ thống tên miền;
 • thông tin lịch sử duyệt web chẳng hạn như thời gian sử dụng miền, thời gian và ngày bạn truy cập và số lần nhấp chuột;
 • tiêu đề http, hệ điều hành và dữ liệu vân tay; và
 • thông tin tổng hợp.

 

2. Cách Thông tin được Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân và Thông tin Sử dụng về bạn từ các nguồn sau:

 • thư từ mà bạn và những người khác gửi cho chúng tôi, kể cả khi bạn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào hoặc gửi email cho chúng tôi;
 • thông tin chúng tôi nhận được từ bạn thông qua Thuộc tính Web và là kết quả của việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, kể cả khi bạn tạo tài khoản người dùng (“Tài khoản Người dùng”) để mua gói hàng cho tù nhân;
 • thông tin về các giao dịch của bạn với hoặc các dịch vụ được thực hiện bởi chúng tôi, các công ty con của chúng tôi hoặc các bên thứ ba không liên kết;
 • thông tin chúng tôi nhận được từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn;
 • thông tin chúng tôi nhận được từ các công ty con, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi; và
 • thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, theo sự cho phép của luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành.

iCare thỉnh thoảng gửi các ưu đãi hoặc thông báo cho một số người dùng nhất định qua email và thỉnh thoảng thu thập thông tin khảo sát về các cơ hội, chương trình, sự kiện hoặc hoạt động mới. Bạn luôn có thể chọn không nhận những email như vậy bằng cách (1) không chọn hộp cho biết bạn được phép gửi những email như vậy, (2) không tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến như vậy hoặc (3) sử dụng nút “hủy đăng ký” ở cuối trang thông tin liên lạc qua email. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý yêu cầu của bạn nhanh chóng, nhưng xin lưu ý rằng bạn có thể nhận được các liên hệ bổ sung trước khi yêu cầu của bạn có hiệu lực. Chúng tôi rất tiếc về bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra.

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Sử dụng từ bạn theo những cách sau:

Cookie: Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để theo dõi lượt truy cập của bạn và việc bạn sử dụng Thuộc tính Web cũng như để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Thuộc tính Web. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị của bạn và được sử dụng để thu thập thông tin, chẳng hạn như xác định các khu vực của Thuộc tính Web mà bạn đã truy cập trước đây để cải thiện lần truy cập tiếp theo của bạn vào Thuộc tính Web. Bạn có thể chọn có chấp nhận cookie hay không bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, nhưng một số chức năng của Thuộc tính Web có thể bị suy giảm hoặc không hoạt động như dự định nếu bạn chọn không chấp nhận cookie. Mỗi trình duyệt có một chút khác biệt, vì vậy hãy xem menu Trợ giúp của bạn để tìm hiểu cách chính xác để sửa đổi cookie của bạn. Bạn có thể xóa cookie bất cứ lúc nào và sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào khi bạn không truy cập Thuộc tính Web. Bằng cách sử dụng Thuộc tính Web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Google Analytics: Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, liên quan đến Thuộc tính Web. Các dịch vụ của bên thứ ba đó có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và phân tích thông tin về việc sử dụng cũng như để báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Các dịch vụ như vậy cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/. Bạn có thể tải xuống tiện ích bổ sung chọn không tham gia trình duyệt Google Analytics tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Web Beacon: Một số trang web và thông tin liên lạc điện tử của chúng tôi có thể chứa hình ảnh mà bạn có thể nhìn thấy hoặc không, được gọi là Web Beacon (đôi khi được gọi là “ảnh gif rõ ràng”). Web Beacon chỉ thu thập thông tin hạn chế bao gồm số cookie; thời gian và ngày xem trang; và một mô tả của trang mà Web Beacon cư trú. Các Web Beacon này không mang bất kỳ Thông tin Cá nhân nào và chỉ được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Thuộc tính Web và các hoạt động liên quan đến Thuộc tính Web.

Mã định danh duy nhất: Chúng tôi có thể chỉ định cho bạn một mã định danh nội bộ duy nhất để giúp theo dõi các lượt truy cập trong tương lai của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thu thập thông tin nhân khẩu học tổng hợp về khách truy cập của mình và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cá nhân hóa thông tin mà bạn thấy trên Thuộc tính Web và một số thông tin liên lạc điện tử mà bạn nhận được từ chúng tôi. Chúng tôi giữ thông tin này để sử dụng cho mục đích nội bộ của chúng tôi.


3. Sử dụng Thông tin đã Thu thập

Thông tin do chúng tôi thu thập có thể được sử dụng cho các mục đích chính sau:

 • Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc bất kỳ công ty con hoặc bên thứ ba nào đang nhận dịch vụ thay mặt bạn hoặc liên quan đến giao dịch liên quan đến bạn.
 • Để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Thuộc tính Web.
 • Để liên lạc với bạn và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để giúp bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn của Thuộc tính Web và người dùng của chúng tôi.

 

4. Thông tin được Tiết lộ và Chia sẻ Khi nào

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân và/hoặc Thông tin Sử dụng cho cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ hoặc bên thứ ba (bao gồm cả khách hàng iCare tại các cơ sở mà tù nhân có thể nhận sản phẩm và dịch vụ iCare) khi luật pháp yêu cầu hoặc với niềm tin thiện chí rằng việc tiết lộ đó là phù hợp:

 • Để tuân thủ các quy trình pháp lý và luật hiện hành.
 • Để thực thi Thông báo về Quyền riêng tư này.
 • Để đề phòng trách nhiệm pháp lý và phản hồi mọi khiếu nại rằng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp đều vi phạm quyền của bên thứ ba.
 • Để hỗ trợ các cơ quan thực thi chính phủ.
 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của khách truy cập và công chúng, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, và nếu được yêu cầu theo luật, tiết lộ thông tin cho các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ.
 • Để điều tra khả năng truy cập trái phép hoặc lạm dụng Thuộc tính Web.
 • Để điều tra hoặc trả lời các khiếu nại liên quan đến nhu cầu dịch vụ chế độ ăn uống hoặc tôn giáo của tù nhân và/hoặc hàng hóa và dịch vụ iCare mà tù nhân nhận được tại cơ sở khách hàng của iCare.
 • Để thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và các thỏa thuận khác.

Chúng tôi có thể chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, bao gồm các đối tác lưu trữ của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy khác hỗ trợ chúng tôi vận hành Thuộc tính Web và khi cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi. Việc một đối tác kinh doanh đáng tin cậy sử dụng thông tin của bạn có thể phải tuân theo chính sách quyền riêng tư riêng của bên đó. iCare thuê các bên thứ ba để thay mặt mình thực hiện một số chức năng kinh doanh. Các chức năng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng; (b) xử lý và thực hiện các đơn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ; (c) lưu trữ và phân tích dữ liệu; (d) cung cấp hỗ trợ tiếp thị; và (e) xử lý và lưu trữ thông tin tài khoản và tiền đặt cọc cũng như tạo hồ sơ liên quan đến những người tham gia iCare. Không ai trong số các bên thứ ba này có thể sử dụng bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện chức năng kinh doanh thay mặt chúng tôi. Đôi khi, iCare cũng có thể tiết lộ thông tin tổng hợp hoặc tóm tắt cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như được nêu dưới đây, nhưng chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê Thông tin Cá nhân được thu thập từ khách truy cập vào Thuộc tính Web. Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng để phục vụ người dùng iCare tốt hơn bằng cách làm cho các lượt truy cập trực tuyến của họ trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân được cung cấp để xử lý đơn đặt hàng cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và mục đích giao hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân được cung cấp để liên lạc với bạn về các hoạt động và sự kiện tài khoản của bạn và cho các mục đích tiếp thị (chẳng hạn như cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt và thông báo cho bạn về các cơ hội và chương trình mới), với điều kiện là bạn không từ chối nhận các thông tin liên lạc như được giải thích trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Sử dụng và thông số kỹ thuật cũng như thông tin mà chúng tôi hoặc đại lý bên thứ ba của chúng tôi thu thập cho mục đích hoạt động nội bộ và tiếp thị cũng như để giám sát tính bảo mật của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền theo dõi và sử dụng thông tin tổng hợp về cơ sở người dùng iCare (chẳng hạn như nhân khẩu học của người dùng và xu hướng sử dụng) cho các mục đích khác nhau để cho phép chúng tôi cải thiện Thuộc tính Web tốt hơn nhằm đáp ứng sở thích của người dùng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích của mình để giúp chúng tôi hiểu việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn, cũng như mọi thông tin về hoặc thu được từ bạn, cho các bên thứ ba bao gồm người mua hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc sáp nhập, bán hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh và/hoặc tài sản của chúng tôi hoặc trong trường hợp chúng tôi phá sản, tái cơ cấu tổ chức, mất khả năng thanh toán, tiếp quản hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ của chúng tôi. Bạn hoàn toàn đồng ý và nhất trí với việc sử dụng và/hoặc chuyển giao thông tin nói trên liên quan đến bất kỳ việc tố tụng nào được mô tả ở trên.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn cho phép hoặc theo chỉ dẫn của bạn.

 

5. An ninh, Tài khoản Người dùng và Lưu trữ Dữ liệu

Tại iCare, chúng tôi rất coi trọng an ninh, tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, vật lý và hành chính được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, truy xuất, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép. Nếu chúng tôi truyền, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các phương pháp thích hợp để ngăn chặn mọi hành vi chặn hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là điều đó cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

  

6. Thông tin từ Trẻ em

iCare không nhắm mục tiêu các trang web của mình hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của mình tới trẻ em và không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới mười ba (13) tuổi. Nếu Aramark biết rằng một trẻ em dưới mười ba (13) tuổi đã gửi thông tin cá nhân trên các trang web của Aramark mà không có sự đồng ý của cha mẹ, Aramark sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào (ngoại trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ sự an toàn của đứa trẻ hoặc những người khác theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép). Nếu bạn biết bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ trẻ em dưới mười ba tuổi (13), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Privacy@aramark.com.

Trẻ vị thành niên dưới mười tám (18) tuổi có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Privacy@aramark.com để yêu cầu xóa thông tin cá nhân mà họ đã cung cấp cho chúng tôi, theo luật hiện hành. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi nỗ lực một cách hợp lý để tuân thủ các yêu cầu đó nhưng việc xóa thông tin cá nhân của bạn không đảm bảo xóa hoàn toàn và đồng bộ dữ liệu đó khỏi tất cả các hệ thống.

 

Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp nên biết rằng Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ chi phối việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân, nhưng cũng có thể thông tin do trẻ em (hoặc những người khác) tự nguyện cung cấp trong khi trao đổi qua email, bảng thông báo hoặc các công cụ tương tự, có thể được sử dụng bởi các bên khác để tạo ra thông tin liên lạc không được yêu cầu. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ và người giám hộ hợp pháp hướng dẫn con cái của mình sử dụng Thông tin Cá nhân của chúng một cách an toàn và có trách nhiệm khi sử dụng Internet.


7. Quyền riêng tư Nằm ngoài Thuộc tính Web

Thuộc tính Web hiện tại hoặc trong tương lai có thể chứa các liên kết khác nhau đến các trang web khác. Chúng tôi không và không thể chịu trách nhiệm về các thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào trong số đó. Ngoài các thỏa thuận với một số tổ chức và công ty có uy tín nhất định và ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này), chúng tôi không chia sẻ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ trang web nào mà Thuộc tính Web liên kết tới. Vui lòng kiểm tra với các trang web đó để xác định chính sách quyền riêng tư của họ và quyền hạn của bạn theo những chính sách đó.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thay mặt cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Thuộc tính Web của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi tất cả các quyền và sự đồng ý cần thiết theo luật hiện hành để tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi -- hoặc cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ cho chúng tôi -- mọi Thông tin Cá nhân vì mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các phương tiện tương tự khác. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư tương ứng của từng dịch vụ đó. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba như vậy, kể cả những dịch vụ được truy cập thông qua Thuộc tính Web và chúng tôi không phê chuẩn những dịch vụ đó. Chúng tôi có thể, vào bất cứ thời điểm nào và theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của một số dịch vụ bên thứ ba nhất định vào Thuộc tính Web và có thể thêm các dịch vụ bổ sung hoặc mới của bên thứ ba.

 

8. Quyền riêng tư California của bạn

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (California Consumer Privacy Act, “CCPA”) cấp một số quyền nhất định cho công dân California để truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về họ, để chọn từ chối việc chúng tôi bán thông tin cá nhân của họ cho bên thứ ba, và dể không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền này.

Truy cập thông tin

Công dân California có quyền yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng, tiết lộ và bán về họ trong thời gian 12 tháng trước đó. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn và xác nhận danh tính của bạn và tư cách công dân California, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn thông tin mà chúng tôi đã thu thập về bạn, theo yêu cầu của CCPA.

Xoá thông tin

Công dân California có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ mà chúng tôi thu thập hoặc lưu giữ. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn và xác nhận danh tính của bạn và tư cách công dân California, chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi có áp dụng ngoại lệ. Những trường hợp ngoại lệ như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, khi thông tin cá nhân là cần thiết để hoàn thành một giao dịch hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn, phát hiện sự cố bảo mật, tuân thủ luật pháp và vì mục đích sử dụng nội bộ phù hợp với mong đợi của bạn.

Từ chối

Luật pháp California yêu cầu chúng tôi xác định, trong khoảng thời gian 12 tháng trước ngày ban hành Chính sách Quyền riêng tư này, iCare đã “bán” thông tin nào về bạn và bạn có quyền từ chối việc bán thông tin đó. Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không nhận được sự cho phép đã xác nhận để làm như vậy. Ngoài ra, nói chung, hãy yên tâm rằng iCare không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba chỉ vì lợi nhuận của chúng tôi, cho các nhà môi giới dữ liệu hoặc theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn và mức độ phù hợp của các ưu đãi dành cho bạn thông qua các Trang web. Có những trường hợp iCare đã chia sẻ thông tin cá nhân để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các dịch vụ được cá nhân hóa hoặc ưu đãi tùy chỉnh nhằm cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này theo những cách nhằm mở rộng trải nghiệm iCare cho khách hàng của chúng tôi trong nhiều môi trường khác nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và nghĩa vụ hợp đồng được đặt ra, việc chia sẻ này có thể là “bán thông tin” theo luật hiện hành và bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng chia sẻ như được quy định đầy đủ hơn bên dưới. Thông tin được chia sẻ này bao gồm:

 • Các thông tin có thể nhận dạng như tên thật, bí danh, địa chỉ gửi thư, thông tin định vị địa lý, mã số nhận dạng cá nhân duy nhất (chẳng hạn như mã số nhận dạng thiết bị; cookie, đèn hiệu, thẻ pixel, mã số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động và công nghệ tương tự; mã số khách hàng, bút danh duy nhất hoặc bí danh người dùng; số điện thoại và các dạng khác của thông tin có thể nhận dạng cố định hoặc theo xác suất), thông tin nhận dạng trực tuyến, địa chỉ giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản và các thông tin có thể nhận dạng tương tự khác;
 • thông tin thương mại, bao gồm hồ sơ về các sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc cân nhắc và các lịch sử hoặc xu hướng mua hàng hoặc tiêu dùng khác;
 • thông tin hoạt động trên Internet và mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến hoạt động tương tác của bạn với các trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo của Aramark; và 
 • các suy luận được rút ra từ bất kỳ thông tin nào được xác định ở trên để tạo hồ sơ về bạn phản ánh sở thích, đặc điểm, khuynh hướng và hành vi của bạn.

Không phân biệt đối xử

Công dân California có quyền không bị phân biệt đối xử nếu và khi họ thực hiện các quyền truy cập, xóa hoặc từ chối theo CCPA.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể, ví dụ:

 • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho bạn;
 • Tính giá hoặc mức giá khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc sử dụng giảm giá hoặc các lợi ích khác hoặc bằng cách áp đặt tiền phạt;
 • Cung cấp một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác cho bạn; hoặc
 • Gợi ý rằng bạn sẽ nhận được giá hoặc mức giá khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tính giá hoặc mức giá khác, hoặc cung cấp một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa và/hoặc dịch vụ khác cho bạn, nếu sự khác biệt đó có liên quan một cách hợp lý đến giá trị mà thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho bạn.

Thực hiện Quyền của bạn

Để thực hiện các quyền “truy cập”, “xóa” và/hoặc “từ chối”, bạn có thể gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu web tại đây hoặc gọi cho chúng tôi theo số (877) 999-4862. Bạn cũng có thể ủy quyền cho người khác (“đại lý” của bạn) thay mặt bạn gửi yêu cầu theo cách tương tự. Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác minh danh tính và tư cách công dân California của bạn và xem xét yêu cầu của bạn.

Chúng tôi mong muốn phản hồi các yêu cầu của bạn trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để phản hồi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do và thời gian chúng tôi cần thêm.

California- Thông tin Tiếp thị Trực tiếp

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83 (đạo luật “Shine The Light”), khách hàng là công dân California và có mối quan hệ với iCare chủ yếu vì mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có quyền nhận, theo yêu cầu và miễn phí, thông tin về thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã tiết lộ cho bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trong năm dương lịch trước đó. Thông tin này có thể được yêu cầu mỗi năm một lần. Nếu phù hợp, thông tin này sẽ bao gồm danh sách các loại thông tin cá nhân đã được chia sẻ, tên và địa chỉ của các bên thứ ba đã nhận được thông tin. Nếu bạn là công dân California và muốn yêu cầu thông tin này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản tới địa chỉ: Privacy@aramark.com hoặc Aramark, 2400 Market Street, Philadelphia, PA 19103 Gửi đến: Trợ lý Trưởng ban Pháp chế Quyền riêng tư (vui lòng tham khảo “Shine The Light Law” trong email hoặc thư của bạn).

Chính sách Quyền riêng tư đối với Công dân California 

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1789.3, người dùng California có quyền được thông báo về quyền của người tiêu dùng sau: Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại về các trang web, vui lòng gửi e-mail đến Privacy@aramark.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư tới Aramark, 2400 Market Street, Philadelphia, PA 19103, Gửi đến: Phó Chủ tịch, Tuân thủ, Quyền riêng tư hoặc gọi cho chúng tôi theo số (800) 388-3300. Công dân California có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Cơ quan Quản lý Người tiêu dùng California qua đường bưu điện tại địa chỉ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc qua điện thoại theo số (916) 445-1254 hoặc (800) 952-5210. 

Tín hiệu Không Theo dõi

Không Theo dõi là một tiêu chuẩn hiện đang được phát triển. Vì tiêu chuẩn nay chưa được hoàn thiện, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được đặt ra trong Chính sách Quyền riêng tư này và không phản hồi các tín hiệu Không Theo dõi (Do Not Track, DNT) trừ khi luật pháp có thể yêu cầu.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi nhận xét hoặc yêu cầu của bạn đến:

Qua thư: iCare, 2400 Market Street, Philadelphia, PA 19103

Email Dịch vụ Khách hàng: iCareCustomerService@aramark.com

Email: Privacy@aramark.com

Điện thoại: (800) 388 - 3300

Copyright © 2022. Aramark. Đã đăng ký bản quyền.

Có hiệu lực kể từ: tháng ba 1, 2021

Cập nhật lần cuối: tháng tám 1, 2022

Trang web iCare thuộc sở hữu của Aramark Correctional Services, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Delaware.